< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty młode 2019 Loty dorosłe 2018 Loty Młodych 2018 Rejon 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Podsumowanie Sezonu 2015 SuperHodowca

Nowości

Wyniki Okręgu Kalisz

Lotniki

GMP Kategorie  Intermistrzostwo


---------------------------------------------------------------------------------------------

Spisy gołębi młodych ilość zgłoszonych gołębi sezon 2019 r.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Rachmistrz Marcin Glapa

Chciałem podziękować Panu Stanisławowi Cerekwickiemu w kontekście przekazania informacji o istniejącej funkcji programu obliczeniowego tyczącego kategorii.  Jeśli wprowadzałem w błąd to nieświadomie. Najprościej ujmując nie wiedziałem ,że taka funkcja w systemie istnieje. Jeśli ktoś poczuł się urażony

Serdecznie Przepraszam

Funkcjonalność dostępna jest  również na poziomie indywidualnym hodowcy Wyniki\Indywidulane\statystyki

Na tej podstawie jak i z poniższego filmu można obliczyć kategorię

https://youtu.be/sl5z1BYYMXk

Plik do tworzenia spisów gołębi do bezpośredniego wgrania do programu górski. Dla hodowców lotujących gołębie metodą tradycyjną na gumki lub bez konstalowania gołębi. Po wypełnieniu należy przesłać na meila

oddzial0100rachmistrz2019@gmail.com

Link do pobrania pliku exel

https://kalisz097.weebly.com/uploads/1/1/8/4/118457659/spis_golebi_nowy.xls


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak wpisywać obrączki DERBY do zegarów ESK Komunikat PZHGP

GMP 2019 Oddziału tylko listy oddziału

Intermistrzostwo Oddziału tylko listy oddziału


GMP 2019 r. z uwzględnieniem wszystkich lotów Okręgowych


Intermistrzostwo


Kategorie z uwzględnieniem ostatniego lotu jako rejon i okręg

Kategorie na podstawie list oddziałowych


Najlepsze Kategorie na podstawie list Oddział Rejon Okręg plus wykaz gołębi do tego zestawienia

Kat A

Kat B

Kat C

Kat M

wykaz wszystkich lotników dla gołębi GMP które mają wylataną z 20% listy Oddziałowe Oddziałowe Rejonowe Okręgowe:

Kat A

Kat B

Kat C

Kat M

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lotniki z GMP z list oddziałowych

Lotniki z całości z list oddziałowych

Lotniki GMP  3 najlepsze wyniki z lotów CM oddział , rejon, okręg 50 lotników

Lotniki  z GMP z lotów M z uwzględnieniem Oddział , Rejon, Okręg
50 lotników

Lotniki z GMP 3 najlepsze wyniki z lotów BC z uwzględnieniem Oddział, Rejon
50 lotników


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 7/2019 dotycząca kierunku lotu gołębi młodych oraz oddawania spisów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sezonie 2019 na szczeblu ogólnopolskim PZHGP organizowane są dwa mistrzostwa w lotach gołębi młodych: MP typowane z całości spisu oraz MP olimpijskie Derby. W związku z tym, do Okręgu należy przygotować odpowiednio dwa zestawy spisów gołębi: z całości oraz 15 gołębi Derby.        

Aby ułatwić tworzenie spisów gołębi, posezonową weryfikację wyników jak i pracę rachmistrza należy przyjąć zasadę, aby 15 gołębi Derby, które są zgłaszane do MP olimpijskiego Derby, umieszczać jako pierwsze 15 gołębi na spisie gołębi (i oczywiście pierwsze 15 gołębi w zegarze ESK).        

Program obliczeniowy "Górski", w ramach sezonu 2019 gołębi młodych, zarówno przy ręcznym jak i automatycznym dodawaniu spisów gołębi będzie pierwsze 15 gołębi zaznaczał jako gołębie Derby, czyli biorące udział w MP olimpijskim Derby. Program umożliwi wygenerowanie spisu gołębi zarówno z całości jak i 15 gołębi Derby, tak aby spełnić wszelkie zapisy regulaminowe. Na liście konkursowej gołębie Derby będą zaznaczone symoblem G.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 Instrukcja otwierania zegarów

14. Hodowca ma prawo sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową lub wydruk z ESK. Wszelkie zauważone nieprawidłowości winien natychmiast zgłosić do Komisji Zegarowej,   która ma obowiązek to wyjaśnić. Podpis hodowcy jest potwierdzeniem poprawności sporządzenia dokumentu.

15. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja    Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału, a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

      Informacja o lotach rejonowych oraz okręgowych przeniesiona do zakładki Loty dorosłe 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do filmu z pojenia gołębi lot Hildesheim 1 z dnia 09-06-2019r. Film z dnia 08-06-2019r godzina 21.34 pojenie gołębi

https://www.youtube.com/watch?v=7f5ysj2Ref4&feature=youtu.be

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 3 widok z kabiny 02-06-2019r

https://youtu.be/VsNRw8HpomM

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 2 widok z kabiny 26-05-2019r

https://youtu.be/9DW6WKEYVZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wszyscy hodowcy , którzy wkładają gołębie na zegar elektroniczny po zakoszowaniu swoich gołebi muszą niezwłocznie (max do 2 min) wydrukować listę startową.

V-ce prezes ds. lotów Mariusz Kołeczko

--------------------------------------------------------------------------

TYPOWANIE

Od pierwszego lotu
Pierwsze 10  gołębi włożonych zaliczamy

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S


Pozycja od 11 do 20 mistrzostwo gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.           

 w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )

            Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne które umożliwiają typowanie przez tzw. ( * ) typują :

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( *  )  dopisując długopisem.  ( M )

Hodowca, który nie zaznaczy będzie miał zaliczone pierwsze 10  gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 do GMP i 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20

 „NIE OŁÓWKIEM” !!!  na liście startowej jak i zegarowej.           

            Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery   S , M :

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )  

Od 5 lotu do lotu ostatniego włącznie pierwsza 10 gołębi do GMP  musi być koszowana jako pierwsze to samo dotyczy pierwszej 5 do intermistrzostwa. Jeżeli chodzi o zegary benzing M1 benzing Top gdzie seria zaznaczana jest gwiazdką to muszą być  tak kolejno zakoszowane  jak zostały wytypowane w zegarze w przeciwnym wypadku okręg może unieważnić wyniki danego hodowcy.


GMP zasady typowania

Program obliczeniowy "Górski" typuje gołębie do GMP według poniższych zasad:

 • Jeśli jest WŁĄCZONA opcja typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot, to:
 • 1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 10, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do GMP.
 • (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.
 • 3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.
 • Bez względu na status opcji typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot:

Intermistrzostwo Zasada typowania .

Program obliczeniowy "Górski" typuje gołębie do Intermistrzostwa według poniższych zasad:

 • Jeśli jest WŁĄCZONA opcja typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot, to:
 • 1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 5, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do Intermistrzostwa.
 • (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.
 • 3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.
 • Bez względu na status opcji typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot

  Wyjaśnienie typowania

       

----------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat nr 6 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty  gołębi dorosłych----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 5 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty próbne gołębie dorosłe


----------------------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie kostki ESK.

Schemat bez kostki .                                                       Schemat z kostką.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalne Wyniki Mistrzostwa Polski – 2018

https://pzhgp.pl/2018/11/17/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2018/ 

 


 
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL