< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty dorosłe 2018 Rejon 2018 Loty Młodych 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Podsumowanie Sezonu 2015 SuperHodowca

Nowości

Lot Dobeln Ost I  z dnia 19-05-2019 r zaliczany jest do GMP kat. A

Koszowanie gołębi odbywa się zgodnie z zasadami Intermistrzostwa oraz GMP

----------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wszyscy hodowcy , którzy wkładają gołębie na zegar elektroniczny po zakoszowaniu swoich gołebi muszą niezwłocznie (max do 2 min) wydrukować listę startową.

V-ce prezes ds. lotów Mariusz Kołeczko

--------------------------------------------------------------------------

TYPOWANIE

Od pierwszego lotu
Pierwsze 10  gołębi włożonych zaliczamy

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S


Pozycja od 11 do 20 mistrzostwo gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.           

 w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )

            Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne które umożliwiają typowanie przez tzw. ( * ) typują :

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( *  )  dopisując długopisem.  ( M )

Hodowca, który nie zaznaczy będzie miał zaliczone pierwsze 10  gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 do GMP i 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20

 „NIE OŁÓWKIEM” !!!  na liście startowej jak i zegarowej.           

            Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery   S , M :

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )  

Od 5 lotu do lotu ostatniego włącznie pierwsza 10 gołębi do GMP  musi być koszowana jako pierwsze to samo dotyczy pierwszej 5 do intermistrzostwa. Jeżeli chodzi o zegary benzing M1 benzing Top gdzie seria zaznaczana jest gwiazdką to muszą być  tak kolejno zakoszowane  jak zostały wytypowane w zegarze w przeciwnym wypadku okręg może unieważnić wyniki danego hodowcy.


GMP zasady typowania

Program obliczeniowy "Górski" typuje gołębie do GMP według poniższych zasad:

 • Jeśli jest WŁĄCZONA opcja typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot, to:
 • 1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 10, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do GMP.
 • (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.
 • 3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.
 • Bez względu na status opcji typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot:

Intermistrzostwo Zasada typowania .

Program obliczeniowy "Górski" typuje gołębie do Intermistrzostwa według poniższych zasad:

 • Jeśli jest WŁĄCZONA opcja typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot, to:
 • 1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 5, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do Intermistrzostwa.
 • (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.
 • 3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.
 • Bez względu na status opcji typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot

  Wyjaśnienie typowania

       

----------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat nr 6 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty  gołębi dorosłych
----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 5 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty próbne gołębie dorosłe


----------------------------------------------------------------------------------------------

Sposób koszowania gołębi dorosłych na ul. Dobrej po modernizacji obiektu----------------------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie kostki ESK.

Schemat bez kostki .                                                       Schemat z kostką.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Wydruki elektroniczne z zegarów ESK - 10 Kwiecień 2019r.od 17.00-20.00 .

Hodowcy mają obowiązek przyjechać na punkt wkładań  razem Z ZEGAREM ESK, DO KTÓREGO SĄ WPROWADZONE GOŁĘBIE, które są zgłaszane do lotów w sezonie 2019.

Jeżeli ktoś nie może w nim uczestniczyć, to obowiązkowo należy przekazać zegar ESK (z wprowadzonym spisem gołębi !!!) innemu hodowcy.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na kolejność wprowadzania gołębi do zegara ESK, szczególnie tych z  „pierwszej 50”, które są zgłaszane do rywalizacji w GMP, Intermistrzostwie i kategoriach.

Wydruk z zegara traktowany jest jako przyporządkowanie

Każdy wydruk winien posiadać podpis hodowcy 

Uwaga! nie należy dokonywać żadnych zmian w spisie gołębi (kolejności gołebi) w swoim zegarze ESK! Można przypisać obrączki elektroniczne, ale nie można ingerować w sam spis gołębi w zegarze ESK. Spis gołębi w zegarze ESK musi pozostać taki jak w dniu wydruku.

Uwaga! Wraz z zegarami ESK należy zabrać cały sprzęt, który umożliwia podłączenie układu ESK i wydrukowanie protokołów przyporządkowania / list kontrolnych itp.

Każdą drużynę w jednym zegarze drukujemy jako oddzielny wydruk. Tak samo robimy przy wydrukach wyników z lotu.

Jeżeli ktoś nie może w nim uczestniczyć, to obowiązkowo należy przekazać zegar ESK (z wprowadzonym spisem gołębi !!!) innemu hodowcy.

----------------------------------------------------------------------

Oficjalne Wyniki Mistrzostwa Polski – 2018

https://pzhgp.pl/2018/11/17/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2018/

----------------------------------------------------------------------

Wyniki współzawodnictwa do mistrzostwa regionu gołębi młodych 2018r.-----------------------------------------------------------------

Serdeczne podziękowania dla Rachmistrza Okręgowego za okazaną pomoc w pozyskaniu wyników końcowych dla lotów rejonowych.

Rachmistrz Marcin Glapa

Klasyfikacja dla lotów Rejonowych dla oddziałów Ostrów Wlkp. - Sieradz- Krotoszyn gołębi dorosłych sezon 2018r.

7 z 50

Klasyfikacja lotników dla lotów rejonowych sezon gołębie dorosłe 2018r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


       


           
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL