< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty dorosłe 2018 Rejon 2018 Loty Młodych 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Podsumowanie Sezonu 2015 SuperHodowca

Nowości

Wyniki dla gołębi dorosłych bez uwzględnienia ostatniego lotu jako okręg

GMP

Intermistrzostwo

Kategorie bez uwzględnienia ostatniego lotu jako rejon i okręg

Lotniki z GMP bez uwzględnienia lotów rejonowych i okręgowych


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 7/2019 dotycząca kierunku lotu gołębi młodych oraz oddawania spisów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

W sezonie 2019 na szczeblu ogólnopolskim PZHGP organizowane są dwa mistrzostwa w lotach gołębi młodych: MP typowane z całości spisu oraz MP olimpijskie Derby. W związku z tym, do Okręgu należy przygotować odpowiednio dwa zestawy spisów gołębi: z całości oraz 15 gołębi Derby.        

Aby ułatwić tworzenie spisów gołębi, posezonową weryfikację wyników jak i pracę rachmistrza należy przyjąć zasadę, aby 15 gołębi Derby, które są zgłaszane do MP olimpijskiego Derby, umieszczać jako pierwsze 15 gołębi na spisie gołębi (i oczywiście pierwsze 15 gołębi w zegarze ESK).        

Program obliczeniowy "Górski", w ramach sezonu 2019 gołębi młodych, zarówno przy ręcznym jak i automatycznym dodawaniu spisów gołębi będzie pierwsze 15 gołębi zaznaczał jako gołębie Derby, czyli biorące udział w MP olimpijskim Derby. Program umożliwi wygenerowanie spisu gołębi zarówno z całości jak i 15 gołębi Derby, tak aby spełnić wszelkie zapisy regulaminowe. Na liście konkursowej gołębie Derby będą zaznaczone symoblem G.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 Instrukcja otwierania zegarów

14. Hodowca ma prawo sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową lub wydruk z ESK. Wszelkie zauważone nieprawidłowości winien natychmiast zgłosić do Komisji Zegarowej,   która ma obowiązek to wyjaśnić. Podpis hodowcy jest potwierdzeniem poprawności sporządzenia dokumentu.

15. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja    Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału, a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Kategorie wylatane po 12 lotach na podstawie list Oddziałowych i Rejonowych

Kategorie + LISTY WSPÓLNE - klasyfikacja wszystkich hodowców z Oddziału. Obliczenia uwzględniają listy konkursowe oddziałowe, rejonowe i okręgowe. Obliczenia NIE uwzględniają: a) powtarzających się gołębi w różnych kategoriach; uwzględnia loty rejonowe .       


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Okręgowa Północ z lotu Borken 1 07-07-2019


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Rejonowa z Lotu Borken 1 07-07-2019r

współzawodnictwo 7 z 50


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Rejonowa z Lotu Hildesheim z dnia 23-06-2019r


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Rejonowa z Lotu Hildesheim z dnia 16-06-2019r

współzawodnictwo 7 z 50


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lista Rejonowa z Lotu Hildesheim z dnia 09-06-2019r

współzawodnictwo 7 z 50


G- gołąb z 50

S- gołąb seryjny

C- intermistrzostwo

M- oznaczenie oddziałowe może pojawiać się w na pozycji 2 oraz 3

Lista Rejonowa będzie zliczała 7 z 50 po oznaczeniu G.

Lista z oddziału Krotoszyn oraz Sieradz przenoszona jest 1 do 1 z oznaczeniami z programów obliczeniowych stosowanych w ich oddziałach do programu Górski  i tak samo będzie wyglądał import do ich programów. Proszę o weryfikacje w/w oddziałów z uwzględnieniem  oznaczeń stosowanych w Oddziałach tak by w momencie importów nie było już reklamacji. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do filmu z pojenia gołębi lot Hildesheim 1 z dnia 09-06-2019r. Film z dnia 08-06-2019r godzina 21.34 pojenie gołębi

https://www.youtube.com/watch?v=7f5ysj2Ref4&feature=youtu.be

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 3 widok z kabiny 02-06-2019r

https://youtu.be/VsNRw8HpomM

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 2 widok z kabiny 26-05-2019r

https://youtu.be/9DW6WKEYVZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuje , że koszowanie gołębi rocznych w pierwszej 20-stce gwarantuje prawidłowe oznaczenie i zliczanie serii w kategorii 3 z 10.

Koszowanie gołębi rocznych rozrzuconych po liście startowej powoduje konieczność weryfikacji tzn. odznaczanie przez rachmistrza gołębi które system z automatu oznacza jako M ( pozycja od 1 do 20) i kolejno szukanie , wybieranie  i oznaczanie na liście konkursowej elektronicznej typowanych gołębi jako M  ( takie postępowanie preferuje tylko kilku hodowców) . Zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia błędu (jak każde działanie człowieka) i znacznie wydłuża czas publikacji wyników.

Przypominam, że na weryfikację lotu hodowca ma do 14 dni.

Tego problemu nie ma w przypadku GMP i Intermistrzostwa pod warunkiem , że gołębie koszowane są zgodnie z regulaminem PZHGP.

M- służy do zliczania konkurencji oddziałowej tylko do gołębi rocznych. Program ma za zadanie wyszukać gołębia  z tym oznaczeniem i WYBIERA Z TEGO OZNACZENIA TYLKO ROCZNE I WYLICZA  z zaznaczonych RÓŻNYCH ROCZNIKÓW TYLKO MAX 3 PIERWSZE ROCZNE GOŁĘBIE które zmieściły się w konkursie .

Ze względu na kilka rodzajów zegarów elektronicznych  (różne sposoby oznaczenia w zegarze typowań ) jak i różne zaawansowanie w obsłudze zegarów elektronicznych naszych hodowców  najprostszą i gwarantująca minimalną ingerencję człowieka w proces zliczania wyników jest koszowanie  rocznych gołębi w pozycji od 1 do 20. 

Rachmistrz


--------------------------------------------------------------------------------

 Typowany do serii

C- pierwsza piątką z 10 seryjnych

G-  gołąb z pierwszej 50  

M - gołąb 1 do 20 lub 11 do 20 lub zaznaczony na liście jako typowany do kategorii roczne.

Jeśli ktoś ma zero (np. 45-10-0)  to nie oznacza, że nie ma seryjnych gołębi policzonych , oznacza to , że nie ma rocznych typowanych w konkursie.

Program zlicza M i wybiera z tego tylko gołębie typowane roczne. 

--------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wszyscy hodowcy , którzy wkładają gołębie na zegar elektroniczny po zakoszowaniu swoich gołebi muszą niezwłocznie (max do 2 min) wydrukować listę startową.

V-ce prezes ds. lotów Mariusz Kołeczko

--------------------------------------------------------------------------

TYPOWANIE

Od pierwszego lotu
Pierwsze 10  gołębi włożonych zaliczamy

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy literą S


Pozycja od 11 do 20 mistrzostwo gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych literą M.           

 w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )

            Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne które umożliwiają typowanie przez tzw. ( * ) typują :

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( * )

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( * )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( *  )  dopisując długopisem.  ( M )

Hodowca, który nie zaznaczy będzie miał zaliczone pierwsze 10  gołębi włożonych do serii 5 z 10 z 50 do GMP i 10 gołębi rocznych włożonych od pozycji 11 do 20

 „NIE OŁÓWKIEM” !!!  na liście startowej jak i zegarowej.           

            Hodowcy którzy posiadają zegary elektroniczne BEZ możliwości typowania oraz hodowcy posiadający zegary tradycyjne zmuszeni są typować wpisując odręcznie litery   S , M :

            -  Seria 5 z 10 z 50 zaznaczamy ( S )

            -  Mistrzostwo gołębi rocznych ( M )

w przypadku kiedy Hodowca który typuje gołębia rocznego w serię  5 z 10 z 50 a równocześnie pragnie aby ten gołąb był zaliczony do mistrzostwa gołębi rocznych typuje :   ( S M )  

Od 5 lotu do lotu ostatniego włącznie pierwsza 10 gołębi do GMP  musi być koszowana jako pierwsze to samo dotyczy pierwszej 5 do intermistrzostwa. Jeżeli chodzi o zegary benzing M1 benzing Top gdzie seria zaznaczana jest gwiazdką to muszą być  tak kolejno zakoszowane  jak zostały wytypowane w zegarze w przeciwnym wypadku okręg może unieważnić wyniki danego hodowcy.


GMP zasady typowania

Program obliczeniowy "Górski" typuje gołębie do GMP według poniższych zasad:

 • Jeśli jest WŁĄCZONA opcja typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot, to:
 • 1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 10, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do GMP.
 • (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.
 • 3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 10 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do GMP.
 • Bez względu na status opcji typowania do GMP pierwszych 10 gołębi włożonych na lot:

Intermistrzostwo Zasada typowania .

Program obliczeniowy "Górski" typuje gołębie do Intermistrzostwa według poniższych zasad:

 • Jeśli jest WŁĄCZONA opcja typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot, to:
 • 1. Jeśli liczba wkładanych na lot gołębi jest nie większa niż 5, to wszystkie gołębie są zaznaczane jako typowane do Intermistrzostwa.
 • (opcjonalnie) 2. Jeśli program obliczeniowy ma dostęp do listy startowej, to na jej podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.
 • 3. Jeśli na liście zegarowej są numery kolejności wkładania gołębi na lot, to na ich podstawie, pierwsze 5 włożonych na lot gołębi jest zaznaczanych jako typowane do Intermistrzostwa.
 • Bez względu na status opcji typowania do Intermistrzostwa pierwszych 5 gołębi włożonych na lot

  Wyjaśnienie typowania

       

----------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikat nr 6 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty  gołębi dorosłych----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 5 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty próbne gołębie dorosłe


----------------------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie kostki ESK.

Schemat bez kostki .                                                       Schemat z kostką.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalne Wyniki Mistrzostwa Polski – 2018

https://pzhgp.pl/2018/11/17/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2018/ 


 

© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL