< Okręg Ostrów Wielkopolski


Nowości Zarząd Historia Oddziału Komunikaty Loty dorosłe 2019 Loty młode 2019 Loty dorosłe 2018 Loty Młodych 2018 Rejon 2018 Archiwum Pogoda Loty Młodych 2017 Loty Dorosłe 2017 Kamery Kontakt Podsumowanie Sezonu 2015 SuperHodowca

Nowości


Dnia 16 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w świetlicy Oddziału Ostrów Wlkp. na ulicy Dobrej 6 w Wysocku  , odbędzie się zebranie polotowe dla Rejonu Lotowego Ostrów Wlkp.-Sieradz-Krotoszyn.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaprasza się pierwszych 32 hodowców z konkurencji 7/50 wyznaczonej dla rejonu  oraz po trzy  osoby z każdego z zarządów.

Na spotkaniu wręczone zostaną Puchary pamiątkowe oraz dyplomy

Przybycie na spotkanie rejonowe należy potwierdzić do 12-11-2019 roku

Mariusz Kołeczko  tel. 510 196 420

lub

oddzial0100rachmistrz2019@gmail.com

Lista rejonowa po 3 lotach rejonowych 7/50 wyniki

---------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dotyczący terminu wystawy gołębi pocztowych Okręgu Kalisz oraz regulamin wystawy rok 2019

Regulamin wystawy okręgu Kalisz

Aneks do regulaminu dodanie klas okręgowych


Dane gołębi do wystawy gołębie dorosłe 2019r za lata 2018 oraz 2019

 Indywidualne tabele wyników gołębi w kategoriach dla każdego hodowcy z Oddziału.

Wystawa 2019r gołębie dorosłe

 Indywidualne tabele wyników gołębi dorosłych w kategoriach dla każdego hodowcy z Oddziału.

wyszczególnione listy oraz loty do wystawy. Wystawa 2019r gołębie dorosłe

Dane gołębi do wystawy gołębie młode 2019r


---------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie drużyny lotowej dla każdego hodowcy w 2019r gołębie dorosłe

Wyszukiwanie (otworzyć plik na klawiaturze komputera wcisnąć dwa klawisza razem ctrl oraz F wpisz swoje nazwisko a następnie klawisz klawiatury Enter . Wyszukasz swoje nazwisko i uzyskasz podsumowanie wyników za dany rok swoich podopiecznych.

Uwzględniono tylko listy Oddziałowe

Uwzględniono  Listy Oddziałowe, Rejonowe, Okręgowe

Gołębie młode 2019r

---------------------------------------------------------------------------------------------


W sobotę 26-10-2019r o godzinie 17.00 na ulicy Dobrej 6 w świetlicy PZHGP Oddział Ostrów Wlkp. odbyło się nadzwyczajne walne zebranie delegatów.

W zebraniu uczestniczyło 40 delegatów. Przewodniczącym zebrania wybrano Wojciecha Libnera.

Jednym z pierwszych pkt. obrad delegatów było przyjęcie złożonej rezygnacji Prezesa Oddziału Ostrów Wlkp. Ireneusza Zwierza.

Delegaci w jawnym głosowaniu przy jednym wstrzymującym się głosie,  nie przyjęli rezygnacji ze stanowiska Prezesa PZHGP Ostrów Wlkp. kolegi  Ireneusza Zwierza.

Wobec powyższego, na podstawie złożonego wniosku w dalszej części zebrania w tajnym głosowania  uzupełniony został skład Zarządu PZHGP Ostrów Wlkp. o nowych trzech członków zarządu zgodnie ze statusem PZHGP.

Nowi członkowie zarządu:

Marek Turkiewicz sekretarz

Sławomir Glaser

Krzysztof Owczarek

Na podstawie wniosku członka zarządu Vice Prezesa ds. lotów Mariusz Kołeczko osobą wspomagająca ds. lotowych został:

Zbigniew Raczak

Osobą wskazaną do przyjmowaniu i przekazywaniu informacji o gołębiach przybłąkanych został:

Eugeniusz Janicki (tel. w kontaktach)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki Regionu 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------

Książki lotów za sezon 2019r. dla poszczególnych sekcji w wersji elektronicznej znajduje się w Archiwum za rok 2019


---------------------------------------------------------------------------------------------

Plik do tworzenia spisów gołębi do bezpośredniego wgrania do programu górski dla hodowców lotujących gołębie metodą tradycyjną na gumki lub bez konstalowania gołębi. Po wypełnieniu należy przesłać na meila

oddzial0100rachmistrz2019@gmail.com

Link do pobrania pliku exel

https://kalisz097.weebly.com/uploads/1/1/8/4/118457659/spis_golebi_nowy.xls

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 7/2019 dotycząca kierunku lotu gołębi młodych oraz oddawania spisów

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3 Instrukcja otwierania zegarów

14. Hodowca ma prawo sprawdzić własną taśmę i listę startowo-zegarową lub wydruk z ESK. Wszelkie zauważone nieprawidłowości winien natychmiast zgłosić do Komisji Zegarowej,   która ma obowiązek to wyjaśnić. Podpis hodowcy jest potwierdzeniem poprawności sporządzenia dokumentu.

15. Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzyga natychmiast Oddziałowa Komisja    Zegarowa wraz z Zarządem Oddziału, a jej decyzje są ostateczne, jeżeli są zgodne z niniejszym Regulaminem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

      Informacja o lotach rejonowych oraz okręgowych przeniesiona do zakładki Loty dorosłe 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do filmu z pojenia gołębi lot Hildesheim 1 z dnia 09-06-2019r. Film z dnia 08-06-2019r godzina 21.34 pojenie gołębi

https://www.youtube.com/watch?v=7f5ysj2Ref4&feature=youtu.be

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 3 widok z kabiny 02-06-2019r

https://youtu.be/VsNRw8HpomM

Link do filmu z wypuszczenia gołębi lot Dobeln Ost 2 widok z kabiny 26-05-2019r

https://youtu.be/9DW6WKEYVZA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN LOTOWO - ZEGAROWY 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

Wszyscy hodowcy , którzy wkładają gołębie na zegar elektroniczny po zakoszowaniu swoich gołebi muszą niezwłocznie (max do 2 min) wydrukować listę startową.

V-ce prezes ds. lotów Mariusz Kołeczko

--------------------------------------------------------------------------


Komunikat nr 6 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty  gołębi dorosłych----------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat nr 5 /2019r. Terminy oraz godziny koszowania loty próbne gołębie dorosłe


----------------------------------------------------------------------------------------------

Podłączenie kostki ESK.

Schemat bez kostki .                                                       Schemat z kostką.


---------------------------------------------------------------------------------------------

Oficjalne Wyniki Mistrzostwa Polski – 2018

https://pzhgp.pl/2018/11/17/oficjalne-wyniki-mistrzostwa-polski-2018


  
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL